Tedenska oznanila

12. navadna nedelja

Giorgio Schiavone: Sveti Janez Krstnik

Za čiščenje cerkve se zahvaljujem skupini iz Topol in Dobena. Prihodnjo soboto so na vrsti Pristava in Mali Mengeš zahodno od Liparjeve.
Na voljo so fotografije slovesnosti prvega svetega obhajila. Prejmete jih lahko v župnijski pisarni vsak večer po sveti maši.
V četrtek 25. junija 2020 bomo obhajali Dan državnosti ter obeležili 29. obletnico razglasitve samostojnosti Republike Slovenije. Slovenski škofje so sklenili, da v vsaki župniji na predvečer praznika v sredo 24. junija 2020 ob 20. uri zvonimo z vsemi zvonovi 5 minut ter izobesimo slovensko zastavo.
Prihodnjo nedeljo ob 10. uri bom obhajal srebrno mašo, 25-letnico mašniškega posvečenja. Po sveti maši bo pogostitev za vse. Za pijačo bom poskrbel sam, za pecivo pa se priporočam gospodinjam. Prosim, če pecivo prinesete v župnišče v zimsko kapelo v soboto 27. 6. od 18. do 19. ure. Že v naprej Bog povrni.
Prihodnja nedelja bo 13. navadna med letom.