Tedenska oznanila

OZNANILA: Peta velikonočna nedelja

Adam Brenner: Sveti Florijan

Za čiščenje cerkve se zahvaljujem skupini iz Topol in Dobena.  V soboto so na vrsti Pristava in Mali Mengeš, zahodno od Liparjeve.

Izšla je nova ševilka Družine. V njej piše: Kako si je Bog zamislil delo? Moj jaz je najtežji nahrbtnik. Izšla je tudi nova Mavrica.

Izšel je nov Mihaelov list.

Glede verouka, ali bo še na daljavo ali v živo, boste izvedeli od svojih katehetov preko sms ali elektronske pošte.

V petek je prvi petek. Po domovih bo obisk bolnikov.

V soboto od 7.30 do 9.00 ure bo vpis svetih maš za maj, junij in julij.

Prihodnjo nedeljo se bodo pri svetih mašah ob 8.00 in 10.00 predstavili mladi, ki bodo poleti del svojega časa preživeli v misijonih. Zbirali bodo tudi prostovoljne prispevke za misijone.

Prihodnja nedelja bo 6. velikonočna.

Vabljeni k šmarnicam. Med tednom bosta še vedno dve sveti maši. K vsaki sveti maši lahko pride 26 oseb ali gospodinjstev oziroma 1 na 20 m2.