Dogodki pred nami

Velikonočno praznovanje

Razpored dogodkov velikonočnega tridnevja

Veliki četrtek
19.00: bogoslužje velikega četrtka

Veliki petek
15.00: križev pot za otroke
19.00: obredi velikega petka

Velika sobota
6.00, pred župniščem: blagoslov ognja
6.00 – 19.00, župnijska cerkev: vabljeni k molitvi ob božjem grobu
9.00: molitev z veroučenci
20.30: velikonočna vigilija s procesijo

BLAGOSLOVI JEDIL:

  • Mengeš: 15.00, 16.30, 17.15
  • Topole: 14.20
  • Loka: 15.45
  • Dobeno: 15.00

Darovi ob praznikih: V petek pri božjem grobu bo nabirka za kristjane v Sveti deželi (za vzdrževanje svetih krajev), v soboto ob
blagoslovu jedil za domača duhovnika, ofer za veliko noč za stroške obnove že obnovljene fasade.